Ako vplýva schopnosť hrať na hudobný nástroj na prospech žiakov

Väčšina detí, ktoré navštevujú hudobný odbor na umeleckej škole sú tam pod tlakom rodičov alebo sa nadchli a o niekoľko rokov ich to prestalo baviť (a teraz by sa patrilo, aby svoje štúdium aj ukončili). Len minimálny počet z nich sa skutočne na hodiny teší a možno plánuje skúsiť aj konzervatórium. Cieľ mnohých rodičov je zhruba taký, že chcú, aby sa dieťa naučilo aspoň základom hry, pretože to bol ich detský sen alebo len túžia po tom, aby mali doma talentovaného potomka. Vedia aspoň niektorí z nich, že venovanie sa hudbe prináša aj svoje výhody? Výsledky ukázali, že deti, ktoré aktívne ovládali hru na ktoromkoľvek hudobnom nástroji mali lepšie výsledky v matematike, spoločenských a prírodných vedách. Oproti žiakom, ktorí na žiaden nástroj hrať nevedeli lepšie obstáli pri úlohách zameraných na pamäťové schopnosti.

Žena hrajúca na husliach

Dáva to zmysel, keďže sa stále musia učiť celé skladby alebo len ich časti naspamäť. Pri nástrojoch ako je klavír, husle či gitara má hráč výhodu aj v tom, ak bude v budúcnosti napríklad chirurgom alebo nastúpi do zamestnania, kde sa vyžaduje maximálna motorická zručnosť. Stálym trénovaním svojich prstov si ich totiž udržia v kondícii. Ak by sa takému chirurgovi začali triasť ruky, skončil by. Deti, ktoré zasa hrajú na flautu, trúbku, saxofón a iné dychové nástroje majú znížené riziko astmy a iných chronických respiračných ochorení. Ak už aj dieťa astmu má, je výhodné ho zapísať na takýto nástroj, pretože to pomáha zmierniť priebeh choroby. Inou kategóriou je spev, ktorý tiež prináša deťom rôzne výsady. Pri spievaní piesní sa rýchlejšie naučia cudzie jazyky, keďže hravou formou si všetko lepšie zapamätajú.

Spev v chóre

Pravidelné hodiny spevu pod dohľadom pedagóga zlepšujú artikuláciu, pretože dieťa musí slová vyslovovať správne, nahlas a zrozumiteľne. Rôzne štúdie tvrdia, že deti, ktoré sa venujú buď nejakému hudobnému nástroju alebo spevu vykazujú lepšie výsledky dokonca vo všetkých predmetoch! Prospieva dokonca len pravidelné počúvanie hudby. Žiaci sa vraj potom učia efektívnejšie a jednoduchšie ako tí, ktorí hudbu vôbec nepočúvajú. Z výsledkov štúdií vyplýva, že venovanie sa hudbe ako takej už samo o sebe prináša svoje výhody v oblasti učenia, preto by sme na ňu nemali zanevrieť. Ak sa niekto rozhodne venovať aj hre na hudobný nástroj alebo spevu, ešte viac si rozvinie svoje schopnosti. Rodičia, svoje deti by ste ale nemali do ničoho veľmi nasilu nútiť. Nie je to katastrofa, ak sa z vášho dieťaťa nestane hudobný virtuóz.