Prečo sa revidujú elektrické zariadenia

Keď zakúpite elektrický spotrebič, môže sa vám zdať, že ho máte na veky, a že bude bezchybne fungovať napríklad dvadsať rokov. Možno, že bude, vylúčiť sa to nedá, ale s elektrickými spotrebičmi je to podobné, ako s automobilmi – ak sa o ne nestaráte, môžu vás sklamať už po niekoľkých mesiacoch či rokoch prevádzky. Elektrické zariadenia a spotrebiče sa môžu vplyvom prietoku elektrického prúdu a zaťažením prenosovej sústavy poškodiť aj skrytou závadou. Ak to obsluha prehliadne, môže to potom znamenať aj fatálny problém – buď dôjde k vzniku skratu a následne k požiaru, alebo vás to môže usmrtiť.

elektrikár pri práci

V prípade elektrických zariadení platí jedno nepísané pravidlo, ktoré sa vzťahuje aj na vaše zdravie, a síce, že prevencia je vždy lepšia ako liečba. A riešiť následky úrazu elektrickým prúdom a požiaru rodinného domu sa vám tiež vôbec nemusí doviesť do úspešného konca, pacient buď môže na následky kolapsu zomrieť, a váš dom vyhorí do základov. Mali by ste teda radšej elektrikára do domu vpustiť včas, aby ste potom nemuseli vynakladať ďalšie úsilie na zmiernenie katastrofických javov.

náradie elektrikára

Čo vlastne elektrikári odhaľujú na revízii elektrických zariadení – pýtate sa, čo sa pri revízii môže zistiť? Napríklad to, že máte povolené kontakty vo svorkách, že je vo vnútri súčiastka, ktorá môže čoskoro explodovať, že je poškodená prívodná šnúra, že je preťažovaná zásuvka, ktorá čoskoro môže vyhorieť, že máte v dome amatérsky pokladané vodiče s malým prierezom, ktorý môže byť príčinou požiaru, že máte niektoré zásuvky inštalované veľmi blízko vodného zdroja, že by vás mohol smrteľne zraniť nejaký vypínač, že je poškodený kryt svietidiel a jeho prívodné prvky, že je závada v centrálnom rozvádzači, a že ste zovreli predlžovaciu šnúru pod stolom a poškodili izoláciu vodičov, a že sa pri lampičke v spálni začal taviť plast a môžete tu vyhorieť kvôli závade na prívodnom transformátore.