Predíďte katastrofe na vašom záchode

A čo keď je upchaté kanalizačné potrubie – napadla vás niekedy otázka, že by sa mohlo zaniesť aj kanalizačné potrubie, a že závada vo vašom byte je iba dôsledkom procesu, ktorý sa odohráva hlboko pod vami? Pokiaľ si túto otázku dokážete položiť, budete vo výhode nad ľuďmi, ktorí sa márne snažia zápasiť s ručným náradím v domnení, že sa im snáď ich zámer podarí.

záchod v dome

Pokiaľ vám nepomôže na čistenie upchatého záchodu gumový zvon, zverte prácu odborníkom – keď sa upchá záchod a voda neodteká do odpadu, jediná pomôcka, ktorá by vám tu mohla byť prospešná, je gumový zvon. Nič iné nepoužívajte, a ak nejde odpad preraziť týmto spôsobom, nepokúšajte sa o žiadne ďalšie akcie a zavolajte odborníkov. Keby ste strkali do odpadového potrubia rôzne drôty, mohli by tam uviaznuť a nebolo by potom prakticky vôbec možné vyslobodiť ich von. Na čistenie potrubia sa musí využiť špeciálna technika, a tou disponujú iba odborníci.

upchatý záchod

Žiadne chemikálie – niekto z vás sa môže domnievať, že keď nezaberie gumový zvon, určite pomôže kyselina alebo lúh. Nakúpi potom potrebné chemikálie a začne ich do toalety nalievať po litroch. Toto ale vôbec nevykonávajte, jednak sa môžete sami postriekať, a potom toto väčšinou nezaberie, pretože upchávka je buď ďaleko, alebo je príliš veľkého rozsahu. Tu je potom potrebné využiť tlak vody, silnejší a mohutnejší, než od gumového zvonu, a spolu s odpadovým potrubím sa musí vyčistiť aj kanalizačná prípojka alebo kanalizácia vo vašej ulici.

Krtkovanie v Dunajskej Strede ab-krtkovanie.sk sa v kanalizačnom systéme vykonáva pomocou preplachovania potrubia pomocou cisterny s vodou, alebo sa na to využívajú frézovacie hlavy, ktoré napríklad rozdrvia tuhý odpad, ako sú korene alebo vetvy stromov, ktoré do kanalizácie prerastajú, alebo ich tam zanesie splašková voda. Na tieto operácie sú už amatéri krátky a je nutné túto prácu zveriť profesionálom s potrebným vybavením.