Zvyky v iných krajinách

Rôzne krajiny majú aj svoje kultúrne zvyky. Sú naučení jesť iné jedlá, vyznávajú iné náboženstvá a dohovárajú sa rôznymi svojimi jazykmi. Majú aj svoje kultúrne zvyky, ktoré pravidelne uctievajú a vykonávajú. Niektorí za jeden deň sa musia aj päťkrát pomodliť k ich bohu, iní používajú rôzne iné zvyky, ktoré sú v ich krajine tradíciou. Mnohí ľudia si žijú rôznymi spôsobmi života. Prispôsobujú sa svojej kultúre v krajine, kde sa narodili a vyrastali. Už ako malé deti sa kultúrne zvyky naučili a používajú ich aj v ich dospelom živote. Mnohí ani len netušia, že keby sa presťahujú do inej krajiny, budú u nich cudzincami, ktorí sú čudní alebo iní oproti nim.

tradícia v jedle

Niektorí nemajú možnosť sa ani len vzdelávať v ich krajine. Vyrastajú bez strechy nad hlavou, na jedenie majú len to, čo si sami vypestujú. Nevedia, čo je to mať peniaze a ani čo je to kúpiť si niečo iné, čo potrebujú. Mnohí vyrastajú úplne z ničoho. Podaktorí nemajú ani slušné bývanie a veľakrát bývajú v rozpadnutých chatrčiach, v ktorých nie je ani voda ani elektrická energia. Žijú akokeby v inej dobe. My si to ani len nevieme predstaviť, ako môžu v dnešnom svete existovať krajiny a miesta, kde sa takto žije. Otrokárčia každý jeden deň a nemajú veľa príležitostí na poriadne slušné zamestnanie.

pouliční umelci

Keď vidím v televízii alebo na internete rôzne videá z takýchto navštívených krajín, som rada, že som sa narodila do úplne vyspelejšej krajiny. No, tí ľudia, ktorí tam žijú nemajú šancu niečomu sa priučiť alebo si nemôžu vybrať, kde sa narodia. Osud ich zavial do ich krajiny, kde sú nútení podielať sa na plnení kultúrnych zvykov. Takíto ľudia si privyrábajú aj pouličným predajom alebo talentom. Nič iné im nezostáva, keďže normálna práca v ich danej krajine nie je. Ťažký život, ktorý vedú, im nikto nezlepší. Žije tam takto každý jeden človek. Nikto im nepomôže a musia vyžiť z minima a z toho, čo majú.