Predaj a kúpa podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným

Ako sa vlastne kúpi obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným? V takomto prípade prebieha konkrétne predaj podielu v sro, ktorý môže byť menšinový či väčšinový, či prepísaním obchodného podielu sa dá vlastne kúpiť aj celá obchodná spoločnosť.

S ponukou predaja eseročiek sa na trhu istotne stretávame, nakoľko ide o najčastejšiu podnikateľskú formu. Pochopiteľne ale nie sú všetky rovnaké, majú rôznu podnikateľskú históriu, rôzne predmety podnikania, rôzne obchodné názvy,…. dôležitú úlohu ale pri nich zohráva najmä ich minulosť, to jest ich história.

Podpis zmluvy

  • Krátka či dlhoročná, veľmi úspešná či menej úspešná, zo všetkého najskôr je v prítomnosti dôležité, aby išlo o preverenú firmu, ktorá má vymazané všetky záväzky a pohľadávky zo svojej obchodnej a firemnej minulosti. Aby sa tieto nepreniesli na nového spoločníka, resp. na toho, na koho sa prevedie jej obchodný podiel.

Toto je zároveň dôvod, prečo môžu mať kupujúci v niektorých prípadoch záujem radšej o ready made spoločnosti. Čo znamená o firmy, ktoré vznikli práve za tým účelom, aby sa predávali, pričom nemajú za sebou reálnu obchodnú históriu. Vyrobili sa preto, aby sa následne predávali. Sú zapísané v Obchodnom registri, je pri nich zaplatené základné imanie, niektoré sú už dokonca zaregistrované ako platca DPH a sú doslova pripravené pre záujemcov.

  • Pripravené napríklad pre tých, čo potrebujú mať eseročku v čo najkratšom čase a nemôžu či nechcú sa zdržovať zakladaním vlastnej firmy.

Podnikateľka, žena

V záujme niekoho je zas ale naopak kúpa firmy s históriou. Takej, ktorá už má na trhu určitý rešpekt, vybudovaný brand, za sebou niekoľkoročnú skúsenosť a napríklad zvolený atraktívny predmet podnikania. Takáto skúsenosťami overená firma zas môže vzbudiť lepší dojem u obchodných partnerov. Tu je však dôležit, aby bola obchodná spoločnosť pred kúpou dobre preverená a zbavená nevyriešených záväzkov a pohľadávok zo svojej minulosti.