Spoločnosť na predaj

Spoločnosti pripravené na predaj. Pripravené pre potenciálnych kupujúcich a to so všetkými potrebnými náležitosťami, vďaka činnosti sprostredkovateľskej firmy, https://www.o2.cz/podnikatel/ ktorá má tieto jednotlivé služby v svojej náplni práce. Spoločnosti v našej databáze sú prichystané na predaj, účtovne vyčíslené, majú uzavreté účtovné knihy a prešli auditom. Sú účtovne takzvané čisté, bez pohľadávok a záväzkov.

kúpa a predaj spoločnosti

Sro na predaj je spoločnosť, ktorá je právne pripravená na kúpu. V našej ponuke nájdete spoločnosti bez histórie ako aj s históriou. Čo to znamená? Spoločnosti bez histórie nikdy nepodnikali a boli vytvorené so zámerom predaja. Takýmto spôsob šetria potenciálnym záujemcom čas a energiu. Kupujúci sa stáva vlastníkom spoločnosti dňom zápisu do Obchodného registra, kedy práva a povinnosti z podnikania a jednotlivých aktivít prechádzajú priamo na neho. Spoločnosti bez histórie v minulosti podnikali, ale ich obchodné aktivity boli z patričných im známym dôvodom zastavené. Vyznačujú sa určitými znakmi ako je meno na trhu, značka, klientela, zamestnanci a podobne, čo môže byť prínosom pre záujemcu o kúpu spoločnosti. Založenie spoločnosti je pomerne náročný a zdĺhavý proces, ktorý si vyžaduje preštudovanie potrebných dokumentov a zákonov k danej téme.

sídlo spoločnosti

Ak sa na absolvovanie tohto procesu, ktorý pozostáva z niekoľkých zásadných krokov, necítite, tak môžete využiť naše služby. So všetkým vás oboznámime, nepotrebujete sa venovať samoštúdiu danej oblasti, čo je výhoda pre tých, ktorí sa zaoberajú prevažne inými oblasťami vo svojom fungovaní a pôsobení. Pripravíme potrebné dokumenty, zmluvy, všetko, čo je potrebné a nevyhnutné komunikujem s príslušnými úradmi a inštitúciami. Od vás potrebujeme vaše úradne overené podpisy, niekoľko základných údajov a informácií. Rozhodnutie je len na vás, na vašich požiadavkách a preferenciách. V prvom rade potrebujete vyplniť objednávkový formulár, na základe ktorého začnete spoluprácu s nami. Okrem iného ponúkame aj podporu v oblasti účtovníctva a daní. Nevzdávajte sa vašich snov, vidiny novej reality a lepšej budúcnosti, nedajte sa odradiť od vašich plánov a poďte do toho. Vstúpte do sveta podnikania s istotou a rozhodnosťou.