Zmeny sú bežnou súčasťou života

Firmy a spoločnosti, ktoré podnikajú na Slovensku, musia svoju existenciu vedieť preukázať, a to je možné formou zápisu sídla do Obchodného registra. Všetky zmeny, ktoré sa týchto spoločností dotýkajú, je nutné okamžite uviesť v spomínanom OR, a to nielen zmenu adresy, ale aj meno spoločníka či konateľa, obchodného mena, zúženie či rozšírenie predmetu podnikateľskej činnosti a podobne.

Technika nám pomáha v každom ohľade

Neexistuje firma či spoločnosť, ktorá by počas svojej existencie nezaznamenala nejaké zmeny, čo sa týka fungovania či jej organizačnej štruktúry, pretože zmena sídla spoločnosti Ezmluva.sk do podnikania zasahuje vývoj na trhu, všetky novinky a zmeny, a tak je pravdepodobné, že konatelia či spoločníci budú nútení urobiť nejaké rozhodnutia. Všetky zmeny sú však trocha zložitejšie, no je fajn, že do OR je možné zapísať ich naraz aj viacero. Týmto jedným zápisom firma ušetrí náklady súdnych poplatkov, ktoré by musel zaplatiť za každý zápis samostatne. Okrem šetrenia financií je takýto spojený návrh aj úsporou času a zjednodušuje ho.

V prípade, že ste nútení vykonať zmenu sídla vašej spoločnosti, budete musieť vypracovať zápisnicu z valného zhromaždenia alebo len rozhodnutie jedného spoločníka, treba preukázať aj užívacie či vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti, v prípade, že chcete svoje sídlo preniesť na nehnuteľnosť, ktorej majiteľom je iná osoba, musíte mať jej súhlas so zápisom spoločnosti na tejto adrese. Zmeny do OR môžete zapísať aj prostredníctvom advokáta, ktorý vykoná všetky potrebné úkony za vás, vy zaplatíte poplatok 99,-eur za zapísanie zmeny sídla spoločnosti, no nie celú sumu naraz, ale vopred len 25% z tejto sumy a zvyšok doplatíte až po zápise do OR. Suma 99,-eur je konečná a zahŕňa všetky súdne poplatky, ktoré sú so zápisom spojené.

Doklady treba mať v poriadku

Spoločnosť, ktorá všetky zmeny bude vybavovať za vašu spoločnosť, zabezpečí aj vypracovanie dokumentácie, potrebnej pri návrhu zápisu zmeny v OR, vypracujú aj podanie a následne potvrdenie aj preberú, zabezpečia ja výpis zmien z Obchodného registra. Vy tak ušetríte drahocenný čas a vaše údaje budú opäť aktualizované.